វគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្មី និងប្រកាសនៅពេលក្រោយ

What's New

ព្យុះត្រូពិក KHANUN

នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ (១៦-២៤ តុលា) ព្យុះត្រូពិក KHANUN បានមានឥទ្ធិពលមកមកលើខេត្តមួយចំនួនដូចជា បន្ទាយមានជ័យ ឧត្តរមានជ័យ ព្រះវិហារ ស្ទឹងត្រែង និងរតនៈគិរី។ សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ន

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការវាយតម្លៃគ្រោះអាសន្ន ដោយ CHF

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការវាយតម្លៃគ្រោះអាសន្ន ត្រូវបានរៀបចំឡើងពីថ្ងៃទី២៥-៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារ KM ខេត្តពោធិ៍សាត់។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ មានសិក្ខាកាមចូលរួមសរុប ២៥រូប ក្នុងនោះអញ្ជើញមកពីអង្គការខ្មែរជាសមាជិក CHF ១៦រូប, អង្គការអន្តរជាតិ ២រូប, NCDM ១រូប, និង PCDM ៦រូប។

ស្ថានភាពអាកាសធាតុ

ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ៖ – ព្យុះទី ១៩ នឹងមានឥទ្ធិពលមកលើព្រះរាជាណាកម្ពុជា ដែលបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយ និងមានរលកសមុទ្រខ្ពស់ៗ ។ – សូមបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ដើម្បីជៀសវាងនូវគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុ ។

CHF Videos

សិក្ខាសាលាស្តីពី ការសិក្សាវាយតម្លៃទិន្នន័យដើម ២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកការវាយតម្លៃគ្រោះមហន្តរាយ ក្រុម EAT ២៨-៣០ មីនា នាំ២០១៧

សិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំ CHF & HRF ស្តីពីការរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ សីហា ២០១៦

More Video